ASUSتمام NUC 14+را در خط MINI-PCعرضه کرده است،با انتخاب بین CPUهای Intel Core Ultra 9,7,5.

نکته مورد توجه این است که در NUC 13Proهم CPU های Intel UltraسریMeteor Lakeنصب میباشد که به 

همراه NPUبرای تولید کردن AI(هوش مصنوعی )های local.

این NUCها برای استفاده خانگی و دفتری درجه بندی شده اند که متکی به تولید AI برای ساخت محتوا و محصولات است.

انتخاب CPUها بین Intel Ultra 7 155H,Ultra 5 125H,Ultra 9 185H.نسخه های از پیش ساخته شده شامل

دو CPUباVPro-The Ultra 7 165H,The Ultra 5 135Hمیباشد.

بنا به سازه باندل شده با آداپور 120wat-150watمییباشد،دارای دیزاین چشمگیر با شاسی بلند و متفاوت،با یک 

کیس تقسیم شده آلمینیومی با اندازه 5x4inch،فضای اضافه اجازه ی توده 6mmپایپ دما بت تغیردمای دوطرفه

ویک فن برای چرخش باد.

برای گرافیک هم از integrated Xeاستفاده میکند و قابلیت 4Kتا quad 4Kmonitorرا نیز پشتیبانی میکند.

4پورت سریع در پشت که شامل DisplayPort 1.4و دو پورتHDMIمیباشد،دو اسلات SO-DIMMبرای 

DDR5-5600تا 96Gbبرای وسعت بخشی به مموری.

برای شبکه دارای یک پورت2.5G Ethernet با یک کنترل 1226V IntelوWi-Fi GE+ 2x2 با حسگرWi-Fi

و bluetooth5.3..