زمان دادن به دانلود کردن برنامه ها و مطالبی که در دانلود منیجر خود قرار داده ایم، عمدتا کار پیچیده و سختی نیست و از آنجایی که مراحل عجیبی نخواهد داشت، در این مقاله به نحوه آموزش و قرار دادن لیست دانلود خود بر روی آن خواهیم پرداخت.

- دانلود منیجر خود را باز کرده و وارد قسمت Scheduler شوید

پس از کلیک کردن بر روی آن، وارد قسمت جدیدی خواهید شد که در آن میتوانید زمان استارت شدن دانلود و زمان متوقف شدن آن را بر طبق خواسته ی خود تغییر بدهید تا هنگامی که نیازتان نبود، بیهوده از اینترنت شما استفاده نکند. همچنین برخی از برنامه ها هستند که میتوانند با برنامه ریزی در بایوس شما، در زمان مشخصی کامپیوتر را روشن کرده تا بتواند دانلود کند و هنگام اتمام رسیدن، آن را خاموش کند.

همچنین با خود برنامه ی دانلود منیجر هم میتوانید این قابلیت را اجرا کنید تا دستگاهتان بی دلیل روشن نماند و یا وارد لیست دانلود بعدی شما شود تا به صورت خودکار فهرست لیست دانلودتان منظم پشت هم قرار بگیرد.